Voorwaarden annuleringsverzekering

Lees hier de voorwaarden van de annuleringsverzekering die je voor € 1 per kaart kan aanschaffen.

De Kring biedt als extra service een annuleringsverzekering aan die van pas kan komen bij plotselinge verhindering als gevolg van een ernstige ziekte, ongeval, noodzakelijke medische ingreep, overlijden en/of ernstige zaakschade.

Bij het reserveren van kaarten kun je voor € 1 per plaatsbewijs deze verzekering afsluiten. Het voordeel van deze regeling boven de reguliere annuleringsregeling is dat je je geld terug krijgt in plaats van een tegoed. Daarbij kun je tot 1 minuut voor aanvang van de voorstelling gebruikmaken van de verzekering.

  • De regeling geldt niet voor arrangementen (bijvoorbeeld een voorstelling met diner) of een theatermenu.
  • Per reservering kun je bepalen of je een annuleringsverzekering wilt afsluiten.
  • In geval van groepsreserveringen (meer dan 1 plaatsbewijs) heeft alleen degene die iets is overkomen, dan wel de rechthebbende recht op vergoeding. Mits een annuleringsverzekering is afgesloten uiteraard.
  • Om tot uitkering te komen, dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met De Kring, in elk geval vóór aanvang van de betreffende voorstelling. Je verstrekt schriftelijk alle gewenste gegevens en stukken: geldige plaats- en annuleringsbewijzen, bewijsstukken (doktersverklaring, verklaring van de politie indien van toepassing) en een uittreksel van het bevolkingsregister. Daarna ontvang je het bedrag van de geannuleerde kaarten terug.

De annuleringsverzekering dekt het volgende:

  • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van de rechthebbende of eerste- en tweedegraads familie, mits dit is vastgesteld door de behandelend arts.
  • Niet te voorziene complicaties tijdens de zwangerschap van de rechthebbende of diens partner (getrouwd of volgens bevolkingsregister samenwonend).
  • Ernstige schade als gevolg van brand, ontploffing, inbraak, of een natuurkracht, die het eigendom van de rechthebbende of het bedrijf waarvoor hij/zij werkzaam is (beiden in Nederland) zodanig treft, dat aanwezigheid van de rechthebbende noodzakelijk is.
  • Een medisch noodzakelijke ingreep die de rechthebbende, diens partner (getrouwd of volgens bevolkingsregister samenwonend) of een bij hem/haar inwonend kind onverwacht moet ondergaan.

Voor meer informatie over de annuleringsverzekering kun je contact opnemen met de kassa van De Kring: 0165 – 555 555 of via kassa@dekringroosendaal.nl.

Annuleringsverzekering aanschaffen

Wil je een annuleringsverzekering aanschaffen? Dit kan alleen tijdens het aankopen van je kaarten, om fraude te voorkomen.

Je doet dit online door per ticket een annuleringsverzekering aan te schaffen in het bestelproces. Wanneer je telefonisch of per e-mail kaarten wil reserveren dien je apart te vermelden dat je een annuleringsverzekering wil aanschaffen.