NBArchitecten

De Kring en Gemeente Roosendaal werken samen aan: De EnergieKring

Hoe mooi is het als we duurzame energie kunnen opwekken op De Kring en die met omwonenden en omliggende ondernemers kunnen delen? Samen met de Gemeente Roosendaal en met een bijdrage van de provincie hebben we dit idee kunnen onderzoeken op haalbaarheid en met succes! Wethouder Klaar Koenraad en onze directeur-bestuurder Jan-Hein Sloesen hebben hiervoor vandaag een intentieovereenkomst ondertekend.

Samen met de initiatiefnemers heeft de Gemeente Roosendaal de mogelijkheden voor een lokaal warmtenet onderzocht: De EnergieKring. Binnen dit idee werken we met innovatieve, thermische panelen op de theatertoren die energie uit de gevel oogsten. Die warmte wordt opgeslagen en vervolgens met een warmtepomp gebruikt voor het verwarmen van het theater. Maar, we kunnen meer energie opwekken dan De Kring zelf nodig heeft.

Daarom willen we starten met een energiecollectief: De EnergieKring. Zo kunnen we de extra energie weer verdelen in de buurt en ontstaat er een kringloop van energie. De Kring wil de ontwikkeling van De EnergieKring combineren met het verder renoveren, verduurzamen en vergroenen van het pand. Zo wordt niet alleen de hittestress en wateroverlast in de binnenstad tegengegaan, maar wordt er tegelijkertijd ook kwaliteit toegevoegd aan de binnenstad.

Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst is een nieuwe stap gezet om gezamenlijk verder op te trekken. Zo wordt onder andere de behoefte gepeild onder omwonenden en ondernemers en worden de financiën verder tegen het licht gehouden.