Een beter klimaat en
een duurzame wereld

De Kring vindt duurzaamheid belangrijk, daarom zijn we één van de koplopers binnen de theaterwereld op het gebied van verduurzaming.

MVO is in onze bedrijfsvoering verankerd. De Kring kiest voor de best beschikbare materialen en producten die realiseerbaar zijn tegen een redelijke kostprijs. Hierbij hanteren we de fair practice code. Ons gebouw schept verplichtingen. Bij het onderhouden de vervanging van bedrijfsmiddelen en interieur toetsen we op de criteriaduurzaamheid, kwaliteit, flexibiliteit en meervoudige aanwendbaarheid.

We zorgen ervoor dat we zowel wendbaar als hoogwaardig blijven en creëren daarbij een juiste balans tussen een gezond bedrijfsrendement, een beter milieu en optimaal welzijn van de medewerkers en de maatschappij (People, Planet en Profit). Wij zien het als onze taak om de inhoud van deze verklaring in acht te nemen en kenbaar te maken bij onze medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders.

Green Stages 2020 

De Kring behoort tot een van de 22 poppodia en theaters in Nederland die binnen het convenant Green Stages 2020 Nederland eraan werkt om de organisatie collectief te verduurzamen.

Meer informatie over Green Stages 2020

Satino Black

Ook op het gebied van hygiëne kiest De Kring voor een duurzame oplossing van Satino Black. Satino Black toiletpapier, handdoekpapier, alcoholgel, zeep en dispensers zijn Cradle to Cradle gecertificeerd. Als eerste. Wereldwijd. Daarbij haalde Satino Black hygiënepapier de internationale WWF Paper Award binnen.

Meer informatie over Satino Black

Afval scheiden

Een beter milieu begint bij jezelf. Daarom vragen wij medewerkers, bezoekers, artiesten en crew hun afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te gooien. In het gebouw wordt er dan ook gebruik gemaakt van afvalscheidingsbakken, dit zodat iedereen een steentje kan bijdragen aan een duurzamere organisatie.

Om het gebruik van plastic te beperken, geldt er bij de Kring een verbod tot algemeen gebruik van petflesjes in verband met “Plastic vrij Podium”. Ook is het gebruik van niet afbreekbare plastic bekers niet toegestaan.

Duurzaam papier
Onze programmaboekjes en folders voldoen aan een papiersoort welke zijn toegestaan onder de normen van duurzaamheid. Voor dit duurzame papier is minder hout nodig dan voor ‘gewoon’ papier.

Duurzaam decor

Apparatuur van De Kring voldoet aan het B-label. Dit wil zeggen dat ons apparatuur laag in energiegebruik is en er sprake is van een relatief lage CO-2 uitstoot. Het decormateriaal dient te zijn (op)gebouwd uit het aspect cradle to cradle en dient geverfd te zijn door verfstoffen die voldoen aan duurzaamheidskwaliteit. Ook mag het decormateriaal niet gedeeltelijke of geheel zijn opgebouwd uit kunststoffen of plastics die niet voldoen aan de normen van duurzaamheid. Wij bedanken onze partners GreenStages en Satino Black voor het ondersteunen van onze route naar een duurzamer bestaan.

Horeca

Voor onze koffie en thee maken we geen gebruik meer van de plastic melkcups. Dit scheelt op jaarbasis ruim 2000 plastic cups die in de afvalstromen terecht komen. We serveren daarnaast ook Fairtrade koffie van Biggelaar die duurzaamheid hoog in vaandel hebben staan.

Duurzaam verbouwen

Het begint al bij het productieproces, het verbouwen en roosteren van koffie. Bij de selectie van leveranciers beoordelen wij op een aantal criteria. Zo is efficiënt omgaan met water, duurzaam verbouwen belangrijk voor ons.

Voor onze premium blends werken wij met een duurzaamheids keurmerk, in dit geval Rainforest Alliance. Rainforest Alliance is een keurmerk voor arbeidsomstandigheden, milieu en natuurbehoud voor producten uit gebieden waar regenwoud groeit. Een belangrijk criterium is bescherming van het regenwoud en het welzijn van arbeiders. Rainforest Alliance komt naast koffie ook voor op bananen, tropische vruchten, chocolade, en
thee.

Tony's Chocolonely
Naast de koffie bieden we onze gasten een Tony Chocolonely aan. Deze duurzame vorm van chocolade sluit goed aan bij onze visie en vervangt hierin het klassieke koffiekoekje in verpakking.

De Kring vindt duurzaamheid belangrijk, daarom zijn we één van de koplopers binnen de theaterwereld op het gebied van verduurzaming.

Lees hier onze verklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

Bekijk hier de volledige verklaring