Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij De Kring!

 

EEN BETER KLIMAAT EN EEN DUURZAME WERELD 

De Kring vindt duurzaamheid belangrijk, daarom zijn we één van de koplopers binnen de theaterwereld op het gebied van verduurzaming. Maar hoe doen wij dit? 

Green Stages 2020 
De Kring behoort tot een van de 22 poppodia en theaters in Nederland die binnen het convenant Green Stages 2020 Nederland eraan werkt om de organisatie collectief te verduurzamen.

Satino Black
Ook op het gebied van hygiëne kiest de Kring voor een duurzame oplossing van Satino Black. Satino Black toiletpapier, handdoekpapier, alcoholgel, zeep en dispensers zijn Cradle to Cradle gecertificeerd. Als eerste. Wereldwijd. Daarbij haalde Satino Black hygiënepapier de internationale WWF Paper Award binnen.

Afval scheiden
Een beter milieu begint bij jezelf. Daarom vragen wij medewerkers, bezoekers, artiesten en crew hun afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te gooien. In het gebouw wordt er dan ook gebruik gemaakt van afvalscheidingsbakken, dit zodat iedereen een steentje kan bijdragen aan een duurzamere organisatie.

Duurzaam decor
Apparatuur van de Kring voldoet aan het B-label. Dit wil zeggen dat ons apparatuur laag in energiegebruik is en er sprake is van een relatief lage CO-2 uitstoot. Het decormateriaal dient te zijn (op)gebouwd uit het aspect cradle to cradle en dient geverfd te zijn door verfstoffen die voldoen aan duurzaamheidskwaliteit. Ook mag het decormateriaal niet gedeeltelijke of geheel zijn opgebouwd uit kunststoffen of plastics die niet voldoen aan de normen van duurzaamheid. 

Horeca
Voor onze koffie en thee maken we geen gebruik meer van de plastic melkcups. We serveren daarnaast ook Fairtrade koffie van Biggelaar die duurzaamheid hoog in vaandel hebben staan.

Duurzaam verbouwen
Het begint al bij het productieproces, het verbouwen en roosteren van koffie. Bij de selectie van leveranciers beoordelen wij op een aantal criteria. Zo is efficiënt omgaan met water, duurzaam verbouwen belangrijk voor ons.

Lees meer