Vacature Raad van Toezicht


1. Algemeen

Stichting Schouwburg de Kring, Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys en Stichting CultuurCompaan vormen samen met Over de Tong Roosendaal BV het samenwerkingsverband CultuurCluster Roosendaal.

Het Cultuurcluster wordt geleid door een directeur/bestuurder.

Hoewel Schouwburg de Kring, Erfgoedcentrum Tongerlohuys en CultuurCompaan aparte stichtingen zijn, bestaan de directie en de Raad van Toezicht uit dezelfde personen en zijn de profielen dezelfde. Dit heeft te maken met de onlosmakelijke verbondenheid van de stichtingen op dit moment.

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 leden en komt minimaal 4 maal per jaar bijeen. De vergadercyclus is gekoppeld aan die van het indienen van het jaarverslag en de jaarrekening bij de grootste subsidiënt, de gemeente Roosendaal. 

Leden van de Raad van Toezicht nemen zitting voor maximaal 4 jaar, deze termijn kan tweemaal verlengd worden. 

2. Kerntaken Raad van Toezicht

 • Benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de directeur-bestuurder en het vaststellen van de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder
 • Toezicht uitoefenen op het door de directie/bestuur gevoerde beheer en beleid en op de algemene gang van zaken in de stichting(en)
 • Goedkeuren van de in de statuten vermelde besluiten van de directeur-bestuurder
 • Toezien op naleving van de wet, de statuten en de interne en externe regelgeving
 • Adviseren van de directeur/bestuurder
 • Vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht heeft één keer per jaar overleg met een personeelsvertegenwoordiging

3. Algemeen profiel leden Raad van Toezicht

 1. De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een juist gevoel voor evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand en hebben voldoende inzicht, bij voorkeur op grond van elders opgedane ervaring (als lid van Raad van Toezicht of als directeur en/of als bestuurder), in de taakverdeling tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. Zij hebben een onafhankelijke, zakelijke, positief-kritische en proactieve grondhouding ten opzichte van directeur-bestuurder.
 2. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn bekend met en onderschrijven de Governance Code Cultuur alsmede de Code Culturele Diversiteit. De functie is onbezoldigd.
 3. De samenstelling van de Raad van Toezicht is qua man/vrouw verhouding, culturele achtergrond en leeftijd zoveel mogelijk een afspiegeling van de bevolkingssamenstelling in Roosendaal.
 4. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn in staat uit een veelheid aan (complexe) informatie de kern te pakken, op verschillende wijzen informatie tot zich te nemen, te verwerken en deze informatie vervolgens te objectiveren ten grondslag van een te nemen beslissing. Ze hebben het vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de organisatie te kunnen toetsen.
 5. Ieder lid is in staat en heeft de bereidheid in teamverband samen te werken. De Raad van Toezicht treedt met een gezamenlijk, eenduidige visie naar buiten.
 6. De leden van de Raad van Toezicht zijn bereid en in staat voldoende tijd uit te trekken voor hun functie en hun deskundigheid op peil te houden.
 7. De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne, staan wat dat betreft midden in de samenleving en zijn op de hoogte van ontwikkelingen in de kunst- en cultuurwereld en/of bereid zich hierin te verdiepen. Ze hebben daarnaast affiniteit met de doelgroepen en het werkterrein van het Cultuurcluster.
 8. Het merendeel van de leden van de Raad van Toezicht kan, vanwege relevante actuele netwerken, als ambassadeur optreden, mede in het kader van sponsoring/fondsenwerving.
 9. De Raad van Toezicht heeft in zijn gelederen een voorzitter, die het eerste aanspreekpunt van de directeur-bestuurder is en zorg draagt voor de verbinding tussen Raad van Toezicht en directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht onderling. Deze moet het vermogen hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in te vullen.
 10. Conform Governance Code Cultuur beoordeelt de Raad van Toezicht jaarlijks haar eigen functioneren en in welk opzicht de leden behoefte hebben aan verdieping of verbreding van hun kennis.
 11. Een lid van de Raad van Toezicht dient geen tegenstrijdige belangen te hebben op het moment van benoeming.
 12. De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven bij aanstelling de missie  en visie van de drie stichtingen die behoren tot het Cultuurcluster Roosendaal.

4. Specifieke expertise leden Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht is afgestemd op benodigde expertise voor de algemene toezichthouding. De leden adviseren de directeur-  bestuurder waar mogelijk ook op het gebied van hun eigen vak / expertise. De navolgende expertise binnen de Raad van Toezicht is gewenst en/of aanwezig:

 • Politiek en/of Maatschappelijk 
 • Onderwijs/Cultuur 
 • Financieel
 • Juridisch
 • Marketing/Verkoop/Communicatie
 • Ondernemer/ Manager/Organisatie

5. Vacature

Wij zijn op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht met het profiel Politiek/ Maatschappelijk. Hij/zij heeft gevoel voor de verschillende politieke verhoudingen en is op de hoogte van de maatschappelijke ontwikkelingen op cultureel gebied.

De Kring wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de bevolkingssamenstelling van Roosendaal met al haar aanwezige verschillen. Gezien de samenstelling van de Raad verzoeken wij nadrukkelijk vrouwelijke kandidaten te reageren.

Reageren kan door een CV met motivatiebrief te sturen naar rvt@dekringroosendaal.nl Voor vragen kunt u een mail sturen naar dit adres, waarna wij contact met u opnemen.

De sollicitatieperiode sluit op 31 maart 2021.

Cookies

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content van derden af te beelden, zoals ook video’s, en voor verschillende andere toepassingen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door ‘akkoord’ te klikken, stemt u hiermee in. Als u niet akkoord bent, kunt u via de knop ‘Instellingen aanpassen’ uw voorkeuren opgeven. Meer informatie…

Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zo wordt uw winkelmandje onthouden tijdens de bestelling en kunt u inloggen op de website.

Maar cookies zijn ook nodig om de ervaring op de website te verrijken. Bijvoorbeeld media van derde partijen, zoals video's, gaan vaak gepaard met cookies. Ook houden we statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren.

Als laatste worden cookies ook gebruikt om informatie rond onze marketing-activiteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren.

Cookie instellingen